1945. gadā pagastā

izveidoja Lībagu un Aklāciema padomes, bet 1961. gadā Lībagu pagastam pievienoja daļu Talsciema ciema teritorijas. Kopš 1979. gada Lībagu pagastam pievienoja Stendes pašvaldības lauku teritoriju un līdz ar to vēsturisko Stendes centru ar muižu, baznīcu, krogu un skolu. Tagad šo otro lielāko apdzīvoto vietu pagastā sauc Dižstende, lai nejauktu ar Stendes pilsētu, kas veidojusies pie dzelzceļa 6 km no vēsturiskā centra. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu, bet 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Talsu novadā.

18. – 19. gadsimts un agrāk

Lībagos bijuši gan vācu, gan krievu, zviedru, leišu, gan franču laiki. Būtiska teritorijas attīstība saistās ar Stendes muižas (16. – 19.gs.) pastāvēšanu.

Lībagu pagastu pazīst jau no 17.gs.beigām, bet 1881.gadā dibināta pagastskola, bet pagasta ugunsapdrošināšanas biedrība - 1888.gadā.

20.gadsimts

30.-tajos gados pagastā bijušas 25 jaunsaimniecības un 110 sīksaimniecības. Lībagu pagasts bijis slavens misiņkalēju Birzmaļu dzimtu. 1935.gadā pagastā darbojās 5 dažādu precu veikali.

1922. gadā, nacionalizējot Stendes muižu tika organizēta Stendes Valsts selekcijas un izmēģinājumu stacija – pirmā Valsts selekcijas stacija Latvijā

Testa objekts

Objekta apraksts ...................................

Testa objekts

Objekta apraksts ...................................

Testa objekts

Objekta apraksts ...................................

Тesta objekts

Objekta apraksts ...................................