Amatierteātris "Īve" ciemos Lībagu BLPC ar A.Grīnieces lugas «Ziemas vējš» izrādi 18.aprīlī plkst.20:00. Ieeja: 1,00 EUR

13:37