Dižstendes bibliotēka

Cienījamie apmeklētāji!

Informējam, ka 2016. gada 1. aprīlī Talsos notiek Grāmatu svētki! Šajā dienā Dižstendes bibliotēka būs slēgta, bet visi interesenti laipni aicināti piedalīties šajos svētkos kopā ar mums. Pasākuma programma un cita papildus informācija tuvākajā laikā tiks izlikta bibliotēkas telpās.

Nupat iegāja finiša taisnē un ar vērienu Talsos tika nosvinēta «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija». Liels paldies visiem, kuri lasīja grāmatiņas un izteica par tām savu viedokli. Kā arī Dizštendes bibliotēkas kolektīvs izsaka lielu pateicību Lībagu sākumskolas skolotājām Ditai Gipserei un Irinai Statņukai par aktīvu dalību šā pasākuma organizēšanā un bērnu motivēšanā.

13:53