Pasākumi februāris, 2020

Šajā mēnesī

Koncerti
Pasākums jau beidzies
Senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās - koncerts
Nu jau 8. gadu senioru ansambļi pulcējas Dižstendē uz sadziedāšanās pasākumu, kurš veltīts Sveču die...
13:00