Pasākumi aprīlis, 2019

Šajā mēnesī

Koncerti
Pasākums jau beidzies
"Dziesma lai skan!" Trūbadūriem 20
Lībagu BLPC vīru vokālajam ansamblim "TRUBADŪRI" 20! Divdesmit gadi pavadīti kopā ar dziesmu mēģināj...
16:00
Teātris
Pasākums jau beidzies
Teātra izrāde Lībagu BLPC!
Amatierteātris "Īve" viesojas Dižstendē, Lībagu BLPC, 18.aprīlī plkst.20:00 ar Anita Grīnieces lugas...
20:00